Pagaments en línia

Pagament en línia de taxes, impostos, sancions i preus públics municipals

Podeu fer ús d'aquest servei tant si el tribut, preu públic o multa està dins el termini voluntari de pagament com si aquest ja ha finalitzat, seleccionant el tipus de Concepte i omplint el camp Segona Referencia si cal indicar alguna dada més.

Formulari de pagament

Nom o raó social
Indiqueu un correu electrònic si voleu rebre el resguard del pagament.

0.00

Pagament segur amb targeta