Modificació de dades al Padró Municipal d'Habitants

Empleneu la sol·licitud

Notificació a l'Ajuntament de la incorrecció de dades que figuren en el padró municipal d'habitants.

Qui el pot demanar

Qualsevol persona major d'edat que estigui empadronada al municipi. (Les persones majors de 16 anys són emancipades i pel que fa al padró d'habitants poden actuar com a majors d'edat. Els menors d'edat casats també tenen la condició d'emancipats.)

Qualsevol persona major d'edat que actuï, degudament autoritzada, en representació d'un habitant del municipi.

Canals de tramitació

Per Internet: cal que empleneu la sol·licitud.

Presencialment: a les oficines municipals.

Preu

Gratuït.

Documentació a aportar

Documentació acreditativa de les dades a modificar (DNI, certificat d'estudis, etc.). La persona interesada ha d'enviar per correu postal a l'ajuntament les fotocòpies de la documentació acreditativa de les dades a modificar.

Termini de resolució

El tràmit es farà efectiu a partir de la recepció i validació de la documentació en el servei municipal.