Maçanet de la Selva aprova el Pla Local de Joventut pels pròxims 4 anys

En ple ordinari del mes de gener s’ha aprovat el Pla Local de Joventut pels pròxims 4 anys, redactat pel tècnic de joventut del Consell Comarcal de La Selva amb la col·laboració i la particiàció dels tècnics i les entitats que tenen relació amb l'àmbit educatiu i de joventut.

El Pla de Joventut ha estat un any en anàlisis i estudi per tal de tenir una radiografia exacte de la situació dels menors de 30 anys del municipi i les seves necessitats.

Aquest Pla contempla quatre objectius genèrics:

  • Esdevenir referents dels i les joves, contemplar la creació d’un punt central i exclusiu de referència de les polítiques de joventut, potenciar la qualitat i recursos destinats a la joventut i consolidar l’atenció, la informació i la comunicació cap els joves.
  • Potenciar l’orientació acadèmica i formativa per complementar la trajectòria educativa que contempla treballar la reducció de l’absentisme escolar, augmentar l’oferta formativa no reglada, potenciar els tallers formatius en àmbits de salut, participació i orientació professional i competències bàsiques en l’àmbit laboral i social.
  • Aconseguir l’èxit en la transició laboral de les persones joves i contemplar la millora l’ocupabilitat dels joves, potenciar els serveis municipals d’inserció laboral, promoure cursos ocupacionals per joves i treballar les competències bàsiques en l’àmbit laboral.
  • Treballar per la igualtat d’oportunitats de tots els joves que contempla vetllar per l’accessibilitat dels recursos de mobilitat interna existents al municipi i incentivar i promocionar activitats descentralitzades.

En concret contempla pels pròxims quatre anys les següents accions a destacar:

  • La incorporació d’un tècnic municipal de joventut.
  • L’establiment de Can Felló com a Espai Jove.
  • Creació d’una brigada jove a l’estiu.
  • Creació d’una borsa de joves voluntaris.

Per més informació contactar amb el regidor de Joventut, Toni Imbernón, 626 98 41 36