Llicència de gual i contragual

Empleneu la sol·licitud

El tràmit permet fer totes les gestions relacionades amb la llicència per a l'ús restringit de la via pública (vorera), per a l'entrada i sortida de vehicles privats ja sigui en edificis o bé en solars i/o espais en obres.