L’Ajuntament instal•la 72 plaques solars que reduiran el cost de la factura elèctrica i les emissions de CO2

01/10/2021

Aquests panells fotovoltaics permetran un estalvi potencial anual de més de 3.000€ i una reducció d’emissions anuals de 12,90 tones de diòxid de carboni

Aquests panells fotovoltaics permetran un estalvi potencial anual de més de 3.000€ i una reducció d’emissions anuals de 12,90 tones de diòxid de carboni

 

Aquest estiu, s’han instal•lat 72 panells solars a la coberta de l’edifici de  l’Ajuntament de Maçanet de la Selva amb l’objectiu de reduir l’emissió de gasos d’efecte hivernacle i millorar l’eficiència energètica mitjançant l’aprofitament d’energies renovables de producció local. Està previst que permeti un estalvi anual de 3.332€ de la factura elèctrica i una reducció d’emissions anuals de 12,90 tones de diòxid de carboni.

 

Aquest tipus d’instal•lacions permeten l’autoconsum d’energia elèctrica de l’edifici on s’instal•len i la compensació dels excedents produïts per part de la companyia elèctrica.

 

Una vegada analitzada la situació de diferents equipaments municipals, tenint en compte la superfície de teulada disponible, l’orientació, els consums, i les hores de major consum, es va determinar que en l’Ajuntament era on es recuperava abans la inversió i s’aconseguien els majors estalvis.

 

Aquesta actuació està contemplada al Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible (PAES) i té un cost total de 26.922,50 €, nou mil dels quals han estat subvencionats per la Diputació de Girona dins el programa d’ajuts “Del pla a l’acció”. L’Ajuntament calcula que entra la subvenció i l’estalvi anual previst, la inversió es recuperarà en menys de sis anys.

 

Bonificacions fiscals a particulars

En aquest context, i amb la finalitat que la ciutadania se sumi a la transició energètica, les ordenances fiscals vigents contemplen Bonificacions de l’Impost de Béns Immobles (IBI) de fins al 30% en els immobles destinats a habitatges on s’instal•lin sistemes d’aprofitament d’energia solar per l’autoconsum. Aquesta bonificació té una durada màxima de deu anys, a comptar de l’any següent al de la instal•lació, i es redueix progressivament; del 1r al 3r any, un 30%; del 4t al 6è any, un 20%; del 7è al 9è any, 10%; i el 10è any, un 5%. 

Aquestes instal•lacions també estan bonificades amb el 50% de la quota de l’Impost de Construccions, Instal•lacions i Obres (ICIO).

 

Podeu consultar les condicions d’aquestes bonificacions, aquí.

 

Dades de la instal•lació

Superfície de teulada: 274 m2

Panells solars: 72 u.

Potència instal•lada total: 19,44 kWp (270 Wp cada panell)

Producció neta mensual (mitjana): 2.234,40 KWh

Estalvi anual potencial: 26.813 KWh (3.332 €/any)

Emissions anuals estalviades: 12,90 tn CO2

L’Ajuntament instal•la 72 plaques solars que reduiran el cost de la factura elèctrica i les emissions de CO2