L'Ajuntament de Maçanet de la Selva participa en el primera reunió per la redacció del pla d'acció per l'energia sostenible i el clima de la plana de la Selva

12/05/2021

En el Ple del 29 de març l’Ajuntament de Maçanet de la Selva es va adherir al Pacte d’Alcaldies pel Clima, iniciativa europea que persegueix fer territoris més sostenibles, atractius, habitables, resilients i eficients energèticament. Entre els compromisos adoptats, hi ha el de reduir el 40% de les emissions de CO2 per a l’any 2030 i el de redactar un PAESC (Pla d’Acció per l'Energia Sostenible i el Clima)  abans de dos anys.

En el Ple del 29 de març l’Ajuntament de Maçanet de la Selva es va adherir al Pacte d’Alcaldies pel Clima, iniciativa europea que persegueix fer territoris més sostenibles, atractius, habitables, resilients i eficients energèticament. Entre els compromisos adoptats, hi ha el de reduir el 40% de les emissions de CO2 per a l’any 2030 i el de redactar un PAESC (Pla d’Acció per l'Energia Sostenible i el Clima)  abans de dos anys.

El passat dimarts 11 de maig vam participar a la  primera reunió  de la unitat de paisatge de la Plana de la Selva per la redacció d’aquest pla. L’objectiu és el de compartir experiències i redactar un document conjunt amb la resta de municipis de la Plana de la Selva que incorpori accions concretes per reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle, accions d'adaptació al canvi climàtic i accions per la disminució de la pobresa energètica.

La redacció del PAESC compta amb l’assistència tècnica de l’Àrea de Medi Ambient de la Diputació de Girona, i no té cost per l’Ajuntament. Consta d’un document ampli amb una part descriptiva amb les dades referents a la unitat de paisatge i un apartat específic de cada municipi on es descriuen les dades d’emissions i la vulnerabilitat d’aquest davant de l’emergència climàtica. 

Tenir cura de l’entorn és cosa de tots.

L'Ajuntament de Maçanet de la Selva participa en el primera reunió per la redacció del pla d'acció per l'energia sostenible i el clima de la plana de la Selva