L’Ajuntament demana a Salut Pública que es pronunciï sobre l’estat actual de les instal•lacions del servei d’aigua de Maçanet Residencial Parc

10/03/2022

El consistori ja ha rebut l’acord de Govern de la Generalitat en què reconeix la titularitat municipal del servei de l’aigua

Una vegada finalitzat aquest tràmit administratiu, indispensable per entrar a gestionar el servei d’abastament d'aigua, l’Ajuntament centra tots els seus esforços per garantir un correcte subministrament a la urbanització Maçanet Residencial Parc.

En aquest sentit, l’Ajuntament de Maçanet de la Selva ha requerit al Departament de Salut que es pronunciï sobre l’estat actual de les instal·lacions pel subministrament d’aigua a la urbanització, i que confirmi si les instal·lacions que actualment utilitza el prestador privat del servei compleixen amb els requisits establerts per la normativa sectorial sanitària.

“Exigim que se certifiqui si  les instal·lacions amb les que fins el dia d’avui s’està prestant el servei, reuneixen les mínimes condicions sanitàries per abastir un nucli de població de més de 2.000 habitants. Sincerament, estem convençuts que veient les fotografies que rebem diàriament dels veïns de la urbanització, tot indica que l’estat de les instal·lacions no és òptim i que presenta algun tipus de problemàtica considerable. En aquest sentit, ens hem adreçat al departament de Salut, com a administració competent, per tal que aclareixi aquesta situació transcendental i bàsica per a prestar aquest servei”, assenyala l’alcaldessa, Natàlia Figueres.

Aquest pas l’ha fet l’Ajuntament per tal de valorar les actuacions a realitzar una vegada entri definitivament a prestar el servei, i determinar amb certesa si podrà utilitzar les actuals instal·lacions o bé, haurà de buscar altres alternatives per prestar el servei. “És una vergonya que en ple 2022, les instal·lacions d’un servei bàsic pel consum humà, presenti un estat de deixadesa com l’actual i ningú hagi estat capaç de demanar responsabilitats”, explica l’alcaldessa.

Actualment, l’Ajuntament està a l’espera de rebre aquesta informació contemplant altres escenaris legals per garantir que l’aigua que serveix el dia d’avui, i la que servirà un cop entri l’Ajuntament a gestionar el servei, reuneix els mínims exigits per normativa, així com la resta d’instal·lacions vinculades al servei. “Ara que l’Ajuntament en som els titulars, prendrem totes les mesures que estiguin al nostre abast, ja que no podem permetre que un servei bàsic com és l’aigua es presti en les condicions que ho ha estat fent fins ara Rec Madral”.

L’Ajuntament demana a Salut Pública que es pronunciï sobre l’estat actual de les instal•lacions del servei d’aigua de Maçanet Residencial Parc