L’Ajuntament de Maçanet de la Selva afegeix mesures contra la sequera al Reglament del servei d’abastament d’aigua

14/03/2024

S’ampliaran les mesures que podrà adoptar el municipi per afavorir l’estalvi d’aigua

L’Ajuntament de Maçanet de la Selva afegeix mesures contra la sequera al Reglament del servei d’abastament d’aigua potable al municipi amb la finalitat d’establir un règim més complet i específic en situació de sequera.

La Comissió de l’Aigua, que es reuneix setmanalment des del 2022, va proposar aprovar una modificació al Reglament que permetés dotar a l’Ajuntament de les eines per fer front a situacions excepcionals de sequera, dins el marc del nou model de gestió de l’aigua que s’està implantant al municipi.  

Amb aquesta modificació, s’amplien les mesures a adoptar pel municipi per afavorir l’estalvi d’aigua, les potestats de control i sanció vers el malbaratament d’aigua a particulars i activitats econòmiques, així com l’abast de mesures correctores que es puguin adoptar.

Està previst que en el pròxim Ple ordinari s’aprovi aquesta modificació, que estarà en exposició pública durant trenta dies per tal que es puguin presentar al·legacions.  

El passat 7 de març es va constituir una Taula de la sequera integrada per representants polítics, tècnics municipals, associacions de veïns de les urbanitzacions, representants de la pagesia i del sector econòmic, per donar-los a conèixer aquesta modificació.

L’Ajuntament de Maçanet de la Selva afegeix mesures contra la sequera al Reglament del servei d’abastament d’aigua