La Diputació de Girona dona una subvenció en matèria d'Habitatge a l'Ajuntament

11/11/2021

L'organisme supramunicipal dona 10.000€ per dur a terme l'actuació "Projecte d'intervenció en matèria d'habitatge a Maçanet de la Selva"

La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en la sessió ordinària de data 29 de juny de 2021, va concedir una subvenció a l'Ajuntament de Maçanet de la Selva de 10.000€ (50,17€) per dur a terme l'actuació titulada "Projecte d'intervenció en matèria d'habitatge a Maçanet de la Selva", dins la convocatòria de la subvenció als ajuntaments per a estudis, plans, programes i projectes locals en l'àmbit de les polítiques d'habitatge. 

La Diputació de Girona dona una subvenció en matèria d'Habitatge a l'Ajuntament