La Diputació de Girona concedeix a l’Ajuntament una subvenció per promocionar l’activitat fisicoesportiva

23/09/2021

L’Ajuntament de Maçanet de la Selva rebrà 3.407,20€ de la Diputació de Girona, per dur a terme el programa anual de promoció de l’activitat fisicoesportiva (subprograma A1), any 2021 (Exp. Núm.2021/4132).

L’Ajuntament, amb data del 24 de març, va acordar sol·licitar a l’àrea de Cultura, Noves Tecnologies, Esport i Educació de la Diputació de Girona, la subvenció per al finançament de l’acció de promoció i foment de l’activitat física i l’esport del municipi.

La Diputació de Girona concedeix a l’Ajuntament una subvenció per promocionar l’activitat fisicoesportiva