Ja s’han iniciat els treballs d’execució forçosa en parcel·les no edificades de Maçanet de la Selva

12/02/2024

El Servei de Prevenció d’Incendis Forestals del Consell Comarcal de la Selva preveu netejar enguany 89 parcel·les mitjançant aquest procediment

La setmana passada es van iniciar els treballs d’execució forçosa de neteja a les primeres parcel·les no edificades de les urbanitzacions de Maçanet de la Selva per part del Servei de Prevenció d’Incendis Forestals del Consell Comarcal de la Selva. En total, està previst que es netegin aquest any fins a 89 parcel·les mitjançant aquest procediment.

Aquest servei inclou la gestió de més de 800 parcel·les no edificades, les quals es fa recerca dels propietaris, se’ls notifica les obligacions establertes per llei i se’ls ofereix la possibilitat d’executar els treballs forestals a càrrec de cada propietari. Si això no es porta a terme, el Consell Comarcal inicia expedient d’incompliment:

  • 1r advertiment: període de 30 dies per solucionar-ho.
  • 2n advertiment: multa de 300 euros i període de 30 dies per solucionar-ho.
  • 3r advertiment: multa de 700 euros i període de 30 dies per solucionar-ho.
  • 4t advertiment: multa de 1.000 € euros i període de 30 dies per solucionar-ho.
  • Execució forçosa (sense resposta del propietari): 1 €/m2 per parcel·la amb un cost mínim de 1.225,58 €

L’any passat ja es van netejar vint parcel·les que feia anys que no es netejaven mitjançant aquest procediment; 14 a Montbarbat, 4 a Maçanet Residencial Parc i 2 a Mas Altaba. Aquest any ja s’han iniciat les tasques per a netejar fins a 89 parcel·les no edificades; 47 a Maçanet Residencial Parc, 22 a Mas Altaba i 20 a Montbarbat. Les feines han començat pel carrer de l’Illa de Mas Altaba i s’aniran executant la resta fins abans de l’estiu.

Aquests treballs deriven del conveni de la delegació de competències de l’Ajuntament i el Consell Comarcal per la prevenció d’incendis en urbanitzacions, ja que la llei obliga a mantenir el terreny de totes les parcel·les interiors en les mateixes condicions que s’estableixen per les franges de protecció.

Ja s’han iniciat els treballs d’execució forçosa en parcel·les no edificades de Maçanet de la Selva