Informació sobre les pudors detectades a les zones de l'Av. Sant Jordi, el C/Puigmarí i algunes zones del casc antic del nucli

03/03/2021

Arran de les queixes d’alguns veïns, des de l’Ajuntament s’han pres mostres de l’aigua del clavegueram i s’han fet les inspeccions pertinents.

S’estan  detectant pudors fortes de dissolvent, provinents del clavegueram, en alguns habitatges situats a la zona de l’Av. Sant Jordi i el Carrer Puigmarí, i també en algunes zones del casc antic del nucli.

Arran de les queixes d’alguns veïns, des de l’Ajuntament s’han pres mostres de l’aigua del clavegueram i s’han fet les inspeccions pertinents.

L’analítica ha mostrat  la presència de xilè a l’aigua del clavegueram. Aquest producte és un hidrocarbur que, entre altres usos, s’utilitza en el processat de teixits, com a dissolvent de pintures i vernissos, per a netejar peces i com a lubricant.
Tot i que les concentracions són baixes i no es té constància que de moment hagi afectat a la depuradora, els abocaments provoquen molèsties als veïns per fortes olors provinents dels lavabos i les piques.

Abocar dissolvents, pintures, vernissos i productes similars a la xarxa de clavegueram està prohibit, és una infracció greu i pot comportar sancions importants.Cal dur les restes d’aquests productes a la deixalleria municipal.

Demanem la col·laboració ciutadana perquè aquests abocaments no es tornin a produir i per aportar qualsevol tipus d’informació al respecte que pugui ajudar a localitzar-ne el/s responsable/s. Si detecteu aquestes males olors podeu trucar als següents telèfons:
972 858 005 (Ajuntament)
972 858 870  (Guàrdies Municipals, horari laborable)
606 190 167 (Guàrdies Municipals, 24 hores)

Tenir cura de l’entorn és cosa de tots.

Informació sobre les pudors detectades a les zones de l'Av. Sant Jordi, el C/Puigmarí i algunes zones del casc antic del nucli