Informació sobre la prohibició de crema de restes vegetals

17/10/2022

Amb l’aprovació per part de l’Estat de la la Llei 7/2022 de residus i sòls contaminats per a una economia circular on, amb caràcter general, es prohibeix la crema de residus vegetals generats en l’entorn agrari o silvícola. Aquesta norma afecta a tot el territori estatal

Al llarg dels darrers anys l’Ajuntament, des de l’OAC, ha col·laborat amb el Departament corresponent (actualment Departament d’Acció Climàtica i Agenda Rural) en la tramitació de les comunicacions de crema del 16 d’octubre al 14 de març.

L’article 27.3 de la nova llei diu “amb caràcter general, no està permesa la crema de residus vegetals generats en l'entorn agrari o silvícola...”. Si bé es preveuen algunes excepcions, aquestes estan restringides a circumstàncies sanitàries especials (per evitar la propagació de plagues).

Els principals partits polítics han arribat a un acord per suprimir l’article en qüestió en el marc de la futura Ley de la PAC (Política Agraria Común), que actualment encara s’està tramitant.

A data d’avui, la situació és la següent:

1. La crema de restes vegetals continua prohibida.

2. Aquesta prohibició serà vigent fins que s’aprovi la nova Ley de la PAC, en la que es contempla la derogació d’aquesta mesura.

3. Aquest fet no té una data fixa, ja que primer s’ha d’aprovar al Congrés dels Diputats i llavors esperar que entri en vigor. Es preveu que sigui a partir de gener de 2023.

Així doncs, en el cas de PARTICULARS (restes vegetals domèstiques), les alternatives passen per esperar uns 3 mesos a que es derogui l’article i es permetin les cremes, o bé utilitzar els serveis municipals existents: Deixalleria, punts de recollida de Mas Altaba i Montbarbat (si en són veïns), o bé el servei de recollida porta a porta de restes vegetals, trucant al 615392146.

En el cas d’EMPRESES o PROFESSIONALS (incloent els pagesos i propietaris forestals) que generin gran volum de restes, poden optar per esperar la derogació de l’article, contractar un gestor de residus vegetals o bé triturar les restes per compostar. En cas de ser restes en què es pugui justificar la presència d’una plaga, poden demanar l’autorització corresponent (no comunicació). En cap cas poden fer ús de la deixalleria per no ser residus d’origen domèstic.

Més informació en relació als tràmits permesos:

https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/8776_Autoritzacio-per-a-la-realitzacio-dactivitats-amb-risc-dincendi

Més informació sobre autoritzacions excepcionals:

https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/448542/accio-climatica-activa-facilitacio-tramitacio-autoritzacions-excepcionals-cremar-restes-vegetals

Informació sobre la prohibició de crema de restes vegetals