Infomació sobre el procés de l'aigua a Maçanet de la Selva

19/02/2021

Des de l'Ajuntament de Maçanet de la Selva expliquem la situació del procés del tema de l'aigua.

On som?

El juny de 2019 l'equip de Govern actual va prioritzar el tema de l'aigua per la rellevància i importància que té. Es va assumir amb la voluntat d'aprofitar la tasca que s'havia realitzat fins al seu moment per part dels membres de la legislatura 2015/19.

  • La comissió de l'aigua de Maçanet es va convocar per primera vegada l'abril del 2019.
  • El juliol del 2019, el nou equip de Govern va convocar la comissió amb els membres corresponents, es va exposar la memòria i acordar seguir treballant-la, ja que hi mancaven molts punts i informació necessària.
  • El juliol del 2020 es trasllada al Ple municipal l'ampliació de la comissió respecte al servei de municipalització de l'aigua. Es crea la comissió en un àmbit i objecte diferent i d'acord amb el personal que marca la normativa. 
  • Després d'aprovar la memòria a la comissió del juliol del 2020: s'eleva el ple i es vota a l'aprovació provisional; es trasllada a exposició pública on Rec Madral i Sorea presenten al·legacions; s'aprova definitivament per Ple amb les al·legacions contestades (algunes acceptades i d'altres rebutjades), es trasllada la memòria a l'organisme de la competència de Catalunya, que emet un informe favorable i es trasllada la memòria a la Direcció General de l'Administració Local (DGAL) de la Generalitat de Catalunya.

Què ha passat?

Un cop la DGAL va rebre l'expedient amb la memòria (on ha fet esmenes), ha traslladat que, per aprovar-la, l'únic punt que ha de rectificar és la convocatòria de la comissió de l'aigua, ja que consideren que la que es va crear l'any 2019 no compleix amb el format ni els terminis necessaris. 

Què farà l'Ajuntament?

  1.  Tornar a crear la comissió per ple (complint tota la normativa respecte terminis i membres). PLE EXTRAORDINARI - 24 de febrer a les 13.00h (virtual).
  2. Convocar la comissió de municipalització del subministrament d'aigua el 3 de març a les 12.00h (virtual) per aprovar la memòria de municipalització del subministrament d'aigua de Maçanet de la Selva.
  3. Amb la majoria aprovada per la comissió, s'ha d'aprovar per Ple el dijous 11 de març a les 13.00h durant el Ple extraordinari virtual.
  4. Haurà d'estar 30 dies d'exposició pública per després aprovar-la finalment per ple extraordinari la primera quinzena d'abril.
  5. Es tornarà a enviar la memòria a l'organisme de la competència i a la DGAL per tal que tramitin amb informe favorable l'expedient.

Paral·lelament, l'Ajuntament constituirà l'empresa pública per tal que, quan arribi l'informe favorable, es pugui posar en marxa el servei municipal al poble i a Residencial Park.

Infomació sobre el procés de l'aigua a Maçanet de la Selva