Pla de treball: el full de ruta

Objectius generals de l'àrea d'Urbanisme

1. Millorar el servei que hem de prestar al ciutadà

Objectius específics:

 • Augmentar la velocitat de resposta en la concessió de les llicències.
 • Clarificar circuits administratius i d'atenció al ciutadà.
 • Disposar de mecanismes de control de les llicències.

Què hem fet fins a dia d’avui per aconseguir aquests objectius i què hem assolit?

 • Estem millorant procediments administratius que tenim com a ajuntament, com les comunicacions prèvies per a les llicències d’obres o els circuits interns que segueixen els expedients.
 • Ens hem dotat de les eines per tal de poder obrir procediments de disciplina urbanística i hem començat a treballar-hi en alguns casos.

2. Planificar i resoldre d'acord amb les necessitats i interessos dels diferents sectors

Objectius específics:

 • Reorganitzar l'equip tècnic d'Urbanisme.
 • Tenir contacte directe amb els serveis tèncics d'organismes superiors, principalment de Girona.
 • Reunions periòdiques de seguiment de temes amb participació de tots els tècnics.

Què hem fet fins a dia d’avui per aconseguir aquests objectius i què hem assolit?

 • Des del mes de febrer, hem incorporat una Arquitecta per a planejament urbanístic. Ens ha permès donar resposta a diferents situacions, establir fulls de ruta per les diferents projectes i documents d’ordenació (SUDr1, TUC, polígons, etc). Pel que fa als serveis d’assessorament jurídic, aquests els hem mantingut externalitzats i també n’encarreguem per a projectes concrets.
 • A nivell polític en algunes gestions però sobretot a nivell tècnic, consultem a instàncies urbanístiques superiors els criteris i matisos dels projectes que els hi enviarem. Amb això estem evitant una cosa que havia passat bastantes vegades a l’ajuntament: que ens retornessin documents perquè no compleixen alguns aspectes o tenen alguna mancança a esmenar, amb la pèrdua de temps que suposaven aquests procediments administratius.
 • Hem incorporat i ens hem adherit a diferents eines i plataformes digitals que permeten als tècnics accedir a més i millor informació per fer la seva feina.
 • El treball en equip, amb participació de tècnics, personal administratiu i regidors en reunions setmanals, és un canvi de cultura organitzativa que estem procurant implantar des del primer dia.
 • La metodologia que seguim es basa en treballar les unitats urbanístiques una per una amb tres etapes que ens marquen la feina: estat de la qüestió, diagnosi i full de ruta. Això per a cadascuna de les unitats: unitats de desenvolupament o d’actuació del nucli urbà, cadascuna de les urbanitzacions, cadascun dels polígons, les masies, i per documents temàtics. Anem recopilant totes les informacions i prioritzant una o altra unitat. La nostra capacitat no ens permet afrontar-los tots de cop però sí fer-ne avançar alguns aspectes. Durant el 2021 continuarem adaptant el cronograma i el pla de treball a les prioritats. En paral•lel anem resolent les situacions i llicències particulars.

3. Implantar una metodologia de treball que ens ajudi a ser més ràpids i efectius

Objectius específics:

 • Reorganitzar l'equip tècnic d'Urbanisme.
 • Tenir contacte directe amb els serveis tèncics d'organismes superiors, principalment de Girona.
 • Reunions periòdiques de seguiment de temes amb participació de tots els tècnics.

Què hem fet fins a dia d’avui per aconseguir aquests objectius i què hem assolit?

 • Des del mes de febrer, hem incorporat una Arquitecta per a planejament urbanístic. Ens ha permès donar resposta a diferents situacions, establir fulls de ruta per les diferents projectes i documents d’ordenació (SUDr1, TUC, polígons, etc). Pel que fa als serveis d’assessorament jurídic, aquests els hem mantingut externalitzats i també n’encarreguem per a projectes concrets.
 • A nivell polític en algunes gestions però sobretot a nivell tècnic, consultem a instàncies urbanístiques superiors els criteris i matisos dels projectes que els hi enviarem. Amb això estem evitant una cosa que havia passat bastantes vegades a l’ajuntament: que ens retornessin documents perquè no compleixen alguns aspectes o tenen alguna mancança a esmenar, amb la pèrdua de temps que suposaven aquests procediments administratius.
 • Hem incorporat i ens hem adherit a diferents eines i plataformes digitals que permeten als tècnics accedir a més i millor informació per fer la seva feina.
 • El treball en equip, amb participació de tècnics, personal administratiu i regidors en reunions setmanals, és un canvi de cultura organitzativa que estem procurant implantar des del primer dia.
 • La metodologia que seguim es basa en treballar les unitats urbanístiques una per una amb tres etapes que ens marquen la feina: estat de la qüestió, diagnosi i full de ruta. Això per a cadascuna de les unitats: unitats de desenvolupament o d’actuació del nucli urbà, cadascuna de les urbanitzacions, cadascun dels polígons, les masies, i per documents temàtics. Anem recopilant totes les informacions i prioritzant una o altra unitat. La nostra capacitat no ens permet afrontar-los tots de cop però sí fer-ne avançar alguns aspectes. Durant el 2021 continuarem adaptant el cronograma i el pla de treball a les prioritats. En paral•lel anem resolent les situacions i llicències particulars.