Vies Verdes

Actualment les Vies Verdes (peatonals i per bicicletes) es troben en fase de planificació. Uniran el nucli urbà de Maçanet de la Selva amb el polígon 3 de Maçanet Residencial Park i amb Mas Altaba. També lligaran el cementiri nou i Maçanet Residencial Park, passant per Torre de Marata.