Vies Verdes

Actualment les Vies Verdes (peatonals i per bicicletes) es troben en fase de planificació.

Uniran el nucli urbà de Maçanet de la Selva amb el polígon 3 de Maçanet Residencial Parc i amb Mas Altaba. També lligaran el cementiri nou i Maçanet Residencial Parc, passant per Torre de Marata.