Fi del període de crema: fins al 15 d'octubre

18/03/2024

Està prohibit fer qualsevol tipus de foc

Del 15 de març al 15 d’octubre està prohibit fer foc al bosc, als terrenys forestals i la franja de 500 metres que els envolta.

En aquest àmbit està prohibit:

  • Fer qualsevol tipus de foc, excepte si s’utilitzen fogons de gas o barbacoes d’obra amb mataguspires
  • Llençar objectes encesos
  • Abocar escombraries i restes que puguin ser causa d’inici de foc
  • Llançar coets, globus, focs d’artifici o altres artefactes que continguin foc.

Si s’han de realitzar determinats treballs i activitats que suposen un risc d'incendi forestal, cal obtenir l’autorització de la Direcció General de Boscos i Gestió del Medi, segons el Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals. Les sol·licituds s’han de fer individualment de manera presencial a l’oficina comarcal (C/ Doctor Robert, 2 bx. A, 17430, Santa Coloma de Farners), o bé telemàticament a través del formulari específic.

Cal recordar que amb l’entrada en vigor de la Llei 7/2022, de 8 d’abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular, es prohibeix durant tot l’any i a tot el territori:

  • La crema de restes de jardineria
  • La crema de restes forestals
  • La crema de restes vegetals agrícoles, excepte en el cas d’explotacions agràries sotmeses a declaració agrària (DUN)

Fi del període de crema: fins al 15 d'octubre