Fi del període de crema

 Avui 15 de març entra en vigor la prohibició de fer foc al bosc, que afecta els terrenys forestals i la franja de 500 metres que els envolta. La mesura estarà vigent fins al 15 d'octubre. 

Si s’han de realitzar determinats treballs i activitats que suposen un risc d'incendi forestal, cal demanar autorització al Departament d’Agricultura.
Entre el 15 de març i el 15 d'octubre, es prohibeix en els terrenys forestals (poblats o no per espècies arbòries) i en la franja de 500 metres que els envolta:

-Encendre foc per a qualsevol tipus d'activitat, sigui quina en sigui la finalitat. Especialment no es poden cremar rostolls, marges i restes d'aprofitaments forestals, agrícoles o de jardineria ni fer focs d'esbarjo. Queda exclosa de la prohibició, dintre de les àrees recreatives i d'acampada i en parcel·les de les urbanitzacions, la utilització dels fogons de gas i de barbacoes d'obra amb mataguspires. Tampoc es pot fer foc per a activitats relacionades amb l'apicultura.

-Llençar objectes encesos.

-Abocar escombraries i restes vegetals i industrials de qualsevol mena que puguin ser causa de l'inici d'un foc.

-Llançar coets, globus, focs d'artifici o altres artefactes que continguin foc.

-La utilització de bufadors o similars en obres realitzades en vies de comunicació que travessin terrenys forestals.

La prohibició de no encendre foc en terreny forestal està recollida al Decret 64/1995, que té com a objectiu establir una sèrie de mesures per prevenir els incendis forestals. De manera extraordinària, si s’han de realitzar determinats treballs i activitats que suposen un risc d'incendi forestal, cal demanar autorització al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.

Cliqueu per a més informació

Tenir cura de l'entorn és cosa de tots. 
#MaçanetPelMediAmbient

 

Fi del període de crema