Exercici del dret de supressió

Empleneu la sol·licitud

Aquest tràmit et permet sol·licitar que suprimim les teves dades personals per algun/s dels diferents motius previstos. Per formular-lo, hauràs d'indicar les dades personals a què et refereixes.

Només poden realitzar-lo les persones físiques i els seus representants perquè és un dret fonamental d’aquestes.