Exercici del dret a la limitació del tractament

Empleneu la sol·licitud

Aquest tràmit et permet sol·licitar que limitem el tractament de les teves dades personals per alguns dels motius previstos a la normativa. Només poden realitzar-lo les persones físiques i els seus representants perquè és un dret fonamental d’aquestes.