Relació definitiva d'admesos i exclosos del procés selectiu de la brigada jove

14/06/2021

PROVA OBJECTIVA DE CONEIXEMENTS
Data: dilluns 28 de juny
Hora: 8.30 hores
Lloc: Pavelló municipal d’esports de Maçanet de la Selva

ENTREVISTA
Data: dilluns 28 de juny
Hora: a partir de les 10.30 hores els aspirants que hagin superat la prova
objectiva de coneixements seran cridats per realitzar l’entrevista
Lloc: Pavelló municipal d’esports de Maçanet de la Selva

PROVA OBJECTIVA DE CONEIXEMENTS
Data: dilluns 28 de juny
Hora: 8.30 hores
Lloc: Pavelló municipal d’esports de Maçanet de la Selva

ENTREVISTA
Data: dilluns 28 de juny
Hora: a partir de les 10.30 hores els aspirants que hagin superat la prova
objectiva de coneixements seran cridats per realitzar l’entrevista
Lloc: Pavelló municipal d’esports de Maçanet de la Selva

Documents

Relació definitiva d'admesos i exclosos del procés selectiu de la brigada jove