Els contenidors d’Humana de Maçanet recullen gairebé 12 tones de roba durant l’any 2021

31/01/2022

Aquesta dada significa un augment del 35% de recollida de residu tèxtil respecte els anys anteriors

Aquesta dada significa un augment del 35% de recollida de residu tèxtil respecte els anys anteriors

Maçanet de la Selva recull gairebé 12 tones de tèxtil en els contenidors d’Humana, el qual suposa un augment del 35% respecte a la recollida dels anys anteriors. En total s’han recollit 11.900 kg de tèxtil usat que Humana podrà allargar la vida útil mitjançant la reutilització i el reciclatge. Les dades dels anys anteriors es resumeixen en 8.800 kg el 2020; 8.360 kg, el 2019; i 8.980 kg, el 2018.

Humana Fundación Pueblo para Pueblo té ara mateix quatre contenidors al municipi de Maçanet de la Selva, gràcies al conveni que té l’entitat sense ànim de lucre amb l’Ajuntament. Aquests contenidors permeten que la ciutadania hi dipositi roba que ja no utilitza i l’entitat autoritzada la pugui tractar.

El residu tèxtil inclou roba utilitzada, calçat, complements i tèxtil de la llar. Una vegada recollida, es classifica a la planta de preparació per a la reutilització que l’entitat té a l’Ametlla del Vallès (Vallès Oriental). La major part tindrà una segona vida, ja que el 50% es pot reutilitzar i més del 35% es pot reciclar, afavorint l’economia circular i la creació d’ocupació verda.

Es calcula que a Catalunya, cada ciutadà llença entre 20 i 30 kg de roba cada any, dels quals només un 10% acaben gestionats per entitats autoritzades. El 90% restant acaba tractat com a fracció resta en abocadors o incineradores, contribuint a l’ompliment d’abocadors i l’increment d’emissions de diòxid de carboni.

La recollida selectiva de roba usada, a part d’un benefici ambiental, també comporta un benefici social. Humana genera un lloc de treball per cada 30 tones de tèxtil recollit, i desenvolupa iniciatives socials des de fa més de 3 dècades que han involucrat a tres milions de persones, tant a Catalunya com en països en vies de desenvolupament.

Per conèixer les iniciatives de l’entitat podeu visitar la seva pàgina web: https://www.humana-spain.org/

Trobeu els contenidors d’HUMANA als diferents llocs de Maçanet: dos a la deixalleria municipal, un al carrer dels Pirineus, i un altre darrere el C.A.P.

#MaçanetPelMediAmbient

Fotos: Humana Fundación Pueblo para Pueblo.

Els contenidors d’Humana de Maçanet recullen gairebé 12 tones de roba durant l’any 2021