Els 13 regidors del ple de Maçanet volen fer fora a l’empresa subministradora de l’aigua, Rec Madral

08/02/2022

Ahir va tenir lloc el ple ordinari de febrer, en què la situació actual amb Rec Madral i la carta que va enviar als usuaris va esdevenir el tema amb més interès general

Ahir va tenir lloc el ple ordinari de febrer, en què la situació actual amb Rec Madral i la carta que va enviar als usuaris va esdevenir el tema amb més interès general

Els tretze regidors del ple de Maçanet de la Selva, tenen per objectiu fer fora a Rec Madral de la gestió de l’aigua a Maçanet Residencial Parc. Així ho van fer constar al ple ordinari d’ahir el vespre, els grups municipals de SOM Maçanet, ERC, PSC, Acord per Maçanet, Demòcrates Independents de Maçanet i Tots Som Poble.

La raó es remunta a una carta que va enviar Rec Madral a tots els seus usuaris de Maçanet Residencial Parc, sense previ avís al consistori, alarmant que si el subministrament d’aigua es tallava, la culpa recauria sobre l’Ajuntament de Maçanet de la Selva.

En la seva intervenció, l’alcaldessa va voler fer un resum de la situació actual amb l’empresa Rec Madral: “Amb el temporal Glòria, un camí pel qual accedia Rec Madral, va quedar difuminat. Rec Madral va sol·licitar a l’Ajuntament que retirés les pedres que obstaculitzaven l’accés al camí. L’Ajuntament va requerir-li una documentació i li donava un termini de deu dies. Rec Madral sol·licitava una ampliació de termini i es va concedir, però no va presentar la documentació requerida en termini i ,per tant, se’l va declarar per desistit en el procediment. Contra aquest desistiment, Rec Madral va interposar recurs contenciós administratiu contra el desistiment sol·licitant alhora, una mesura cautelar per tal que l’Ajuntament tregui les pedres del camí”. L’Ajuntament no pot actuar en aquest aspecte atès que hi ha una part de camí públic ferroviari.

“L’Ajuntament de Maçanet va oferir-se a ajudar amb contactar amb l’Ajuntament de Massanes, però la proposta de refer el camí, és seva (així com altres empreses de subministrament s’encarreguen d’arreglar el que els toca per poder portar a terme el servei)”, explica Natàlia Figueras.

I és que l’empresa Rec Madral porta “una mitjana de 12 contenciosos administratius contra l’Ajuntament de Maçanet, entre altres temes per la municipalització del servei i l’accés al camí”. A més, l’alcaldessa destaca que “ja hi ha una sentència a favor d’un altre Ajuntament en contra de Rec Madral amb una problemàtica semblant”. L’Ajuntament anirà fins al final amb aquest tema i “sempre estarà al costat dels maçanetencs”.

“L’objectiu d’aquest Ajuntament és fer fora a Rec Madral de tota gestió a Maçanet””, i l’alcaldessa acaba destacant que “ja s’han destinat prou diners en intentar solucionar el problema”. A més, destaca que “encara s’atreveixen a pujar quotes i portar ciutadans al jutjat per no pagar l’aigua, quan ells són els primers que incompleixen en el seu servei”.

Actualment, l’Ajuntament de Maçanet de la Selva es troba al final d’aquest procés, a l’espera que la Comissió Jurídica Assessora faci l’informe i el consistori entri a gestionar aquest servei. Natàlia Figueras aclareix que la carta enviada per l’empresa als usuaris forma part de la seva estratègia per confrontar els veïns amb l’Ajuntament: “Fa molts anys que Rec Madral hauria d’haver marxat, i és que si no poden gestionar el seu servei, que marxin i ens ho deixin a nosaltres”.

En l’apartat de precs i preguntes, el veí propietari afectat per aquest camí malmès pel temporal Glòria, Antoni Trincheria, va intervenir “cal fer fora del poble a Rec Madral, que pagui les conseqüències del seu mal servei i que quedi inhabilitat per dur la seva activitat a qualsevol altre poble”. També va intervenir el veí Jordi Trias.

El ple d’ahir, a part de tenir com a interès general la problemàtica de l’aigua amb Rec Madral, es van aprovar diferents modificacions puntuals del Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU), el Pla Estratègic de Subvencions, una modificació de plantilla i RLT i un nou acord/conveni col·lectiu.

Es va aprovar un canvi de redactat de les normes urbanístiques relatives a l’ampliació de les explotacions ramaderes de boví. “L’aprovació d’aquesta modificació puntual tanca un episodi llarg d’incertesa i finalment regula les activitats ramaderes, ja que  permet atendre totes les necessitats pels ramaders que vulguin continuar a Maçanet”, assenyala l’alcaldessa, Natàlia Figueras.

Pel que fa a Hisenda, es va aprovar el Pla Estratègic de Subvencions pels anys 2022-2024. Aquest pla estratègic té l’objectiu de “gestionar i millorar la transparència de les subvencions que atorga l’Ajuntament”, descriu la regidora d’Hisenda, Anna Fàbregas.

El ple també va aprovar la pròrroga del contracte administratiu de gestió de serveis públics, en la modalitat de concessió administrativa, del servei de recollida i transport de residus sòlids urbans, recollida selectiva de residus i gestió de la deixalleria municipal de Maçanet de la Selva. La regidora de Medi Ambient, Marta De Egea, explica que l’Ajuntament “s’està preparant per assumir el canvi de paradigma, ja que s’ha d’estudiar quin és el model més adient per Maçanet”.

En l’àmbit de Personal, es va aprovar la modificació de la plantilla i la RLT per la creació d’una plaça de sergent al cos de la Policia Local, així com l’acord/conveni dels empleats públics de l’Ajuntament de Maçanet de la Selva.

El ple d’ahir es va celebrar de manera presencial a la Sala de Plens de l’Ajuntament de Maçanet de la Selva, obert a la ciutadania i retransmès en directe al canal de Youtube oficial de l’Ajuntament.

Els 13 regidors del ple de Maçanet volen fer fora a l’empresa subministradora de l’aigua, Rec Madral