El Ple de Maçanet de la Selva aprova per unanimitat el Pla director de l’aigua

31/07/2023

Es tracta d’una eina que permetrà avaluar integralment l’abastament d’aigua potable al municipi

El Ple de Maçanet de la Selva ha aprovat el Pla director de l’aigua amb el propòsit de realitzar una avaluació integral de la situació actual del sistema d’abastament d’aigua potable i així poder oferir solucions a curt, mitjà i llarg termini. Aquest Pla s’ha aprovat per unanimitat en la sessió ordinària del Ple municipal, que ha tingut lloc aquest vespre a la Sala de plens de l’Ajuntament de Maçanet de la Selva.

Aquest Pla d’abastament d’aigua als municipis té com a objectiu indicar les principals deficiències del sistema i proposar les actuacions necessàries, amb la valoració econòmica i el calendari d'aplicació. Establirà directrius, fites i objectius per formular un pla d’actuacions.

“Es tracta d’una eina fonamental i bàsica per detectar les necessitats actuals en l’àmbit del servei d’abastament d’aigua potable al municipi”, ha explicat l’alcaldessa, Natàlia Figueras.

En sessió plenària, també s’ha aprovat provisionalment la modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbanística (PGOU) “Polígon industrial de Puigtió”, per a millorar la funcionalitat dels espais lliures, la funcionalitat dels vials i establir els mecanismes per a completar la urbanització. Aquest tràmit és el pas previ abans de trametre l'expedient a aprovació a la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona, i s'emmarca dins les actuacions que fa l'Ajuntament per a la recepció formal del Polígon Puigtió.

El Ple municipal també ha aprovat inicialment una modificació de crèdit de 446.025,19€, distribuïts en 17 àmbits, que permetrà cobrir les despeses que no es poden demorar a l’exercici següent.

I el grup municipal PSC-CP ha presentat una moció per adaptar els parcs infantils als nens i nenes amb discapacitat, per garantir el dret a joc als infants amb mobilitat reduïda. La moció ha estat aprovada per unanimitat.

Amb aquest Ple, el primer ordinari del mandat 2023-2027, els tretze regidors han desitjat a la ciutadania un bon estiu i una bona Festa Major, fins a retrobar-se al setembre.

El ple d’avui ha tingut lloc a la Sala de Plens de l’Ajuntament de Maçanet de la Selva, obert a la ciutadania i retransmès en directe al canal de Youtube oficial de l’Ajuntament.

El Ple de Maçanet de la Selva aprova per unanimitat el Pla director de l’aigua