El Ple aprova la nova ordenança reguladora de guals i entrades de vehicles per adaptar-ho a la nova realitat del municipi

28/05/2024

S’ha modificat amb l’objectiu d’agilitzar els tràmits de comunicacions urbanístiques 

El ple ordinari de l’Ajuntament de Maçanet de la Selva ha aprovat la nova ordenança reguladora de guals i entrades de vehicles per adaptar el tràmit a les comunicacions urbanístiques i a la nova realitat del municipi. De manera més concreta, aquesta ordenança regularà l’atorgament de les llicències, els drets i deures dels titulars i el procediment sancionador en cas d’incompliment  de la norma.

El Ple també ha aprovat inicialment el reglament d’ús i gestió de la xarxa de clavegueram, amb l’objectiu de regular 'ús de la xarxa i de les relacions existents entre l’entitat i els usuaris, indicant els drets i obligacions que corresponen a cadascun d’ells i el règim sancionador aplicable. “Actualment l’Ajuntament no disposa de cap reglament de l’ús i gestió de la xarxa de clavegueram i aquest pas és necessari per endreçar i avançar en la gestió dels serveis al municipi”, ha explicat l’alcaldessa, Natàlia Figueras.

En sessió plenària, també s’ha aprovat les bases reguladores per a la creació d’una llista d’espera i l’atorgament de llicències municipals per a l’exercici de venda no sedentària en llocs vacants del mercat setmanal. “L’aprovació d’aquestes bases permetrà tenir una llista d’espera de parades del mercat quan n’hi ha de vacants i així poder garantir una varietat d’oferta als maçanetencs i maçanetenques”, ha explicat la regidora de Comerç, Lídia Campeny.

A més, també s’han aprovat inicialment les bonificacions temporals de les tarifes de l’espai Coworking, que es podran aplicar fins a l’any 2027 i tenen com a objectiu dinamitzar l’espai i incentivar a autònoms i petites empreses a fer ús de l’espai municipal. Els descomptes es podran consultar durant 30 dies al Tauler d’Anuncis a efectes d’al·legacions.

 El ple d’avui ha tingut lloc a la Sala de Plens de l’Ajuntament de Maçanet de la Selva, obert a la ciutadania i retransmès en directe al canal de Youtube oficial de l’Ajuntament.

El Ple aprova la nova ordenança reguladora de guals i entrades de vehicles per adaptar-ho a la nova realitat del municipi