El curs de Primera Acollida finalitza amb èxit

08/09/2021

Aquesta formació té l’objectiu de promoure l’autonomia i la igualtat d’oportunitats de les persones nouvingudes al municipi

Aquesta formació té l’objectiu de promoure l’autonomia i la igualtat d’oportunitats de les persones nouvingudes al municipi

Avui ha finalitzat el curs de Primera Acollida, que té l’objectiu de promoure l’autonomia i la igualtat d’oportunitats de les persones nouvingudes al poble, i respondre a les necessitats inicials, com ara l’acompanyament, la formació i la certificació mínima per viure i treballar a Catalunya.  

Segons explica un dels alumnes, l’Ebrima, aquest curs ha estat una experiència molt positiva, ja que “ha compartit classe amb persones originàries de llocs molt diferents i ha establert una relació entre tots i també amb els professors que li fa apreciar-los profundament”.

El curs, que ha tingut una durada de 120 hores, s’ha dividit en tres mòduls: coneixements de la societat catalana i el seu marc jurídic; coneixements laborals i competències lingüístiques bàsiques. Anava adreçat especialment a persones immigrades, persones retornades, sol·licitants d’asil i de protecció subsidiària i persones refugiades. 

Aquest curs ha estat realitzat per la Fundació GENTIS i finançat per una subvenció de la Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya en el marc del Servei de Primera Acollida, competència del Consell Comarcal de La Selva. En aquest format, és la primera experiència de col•laboració entre Ajuntament i Consell Comarcal.  “Des de l’Ajuntament volem treballar per fer comunitat, i això inclou acollir a les persones que venen a viure al nostre poble, informar-les, ajudar-les a situar-se i que es puguin vincular i participar”, explica el regidor de Cultura, Ciutadania i Participació, Xavier Xarbau.

El curs de Primera Acollida finalitza amb èxit