Devolució de la fiança per obres

Empleneu la sol·licitud

Devolució de la quantitat, en concepte de garantia davant l'Ajuntament, a què es condiciona l'eficàcia d'una llicència d'obres.

Qui el pot demanar

Qualsevol persona.

Canals de tramitació

Per Internet: cal que empleneu la sol·licitud.

Presencialment: a les oficines municipals.

Preu

Gratuït.

Documentació a aportar

No cal aportar documentació.

Termini de resolució

El període màxim és de tres mesos amb caràcter general.