Comunicació d'inici i modificació substancial d'activitat en un establiment amb projecte tècnic i certificat

Empleneu la sol·licitud

Mitjançant la Comunicació d'inici i modificació substancial d'activitat en un establiment amb projecte tècnic i certificat la persona interessada posa en coneixement de l'Administració l'inici o modificació substancial d'una activitat econòmica