Comencen les tasques de neteja i manteniment de les zones verdes i franges perimetrals del municipi

21/05/2021

Ja han començat les tasques de neteja i manteniment per prevenció d'incendis a les zones verdes de Mas Altaba i Montbarbat. Properament també començaran al Residencial Park i a les franges perimetrals de tots els nuclis de població.

Ja han començat les tasques de neteja i manteniment per prevenció d'incendis a les zones verdes de Mas Altaba i Montbarbat. Properament també començaran al Residencial Park i a les franges perimetrals de tots els nuclis de població.

Les tasques realitzades tant a les zones verdes, parcel•les municipals, com a les franges perimetrals tenen l'objectiu de prioritzar la seguretat de les persones i l'entorn, seguint i respectant les mesures de protecció obligatòria davant de possibles incendis. 

En tots els casos es faran els treballs forestals adients per al tractament de la vegetació per donar compliment a la Llei 5/2003 de mesures de prevenció d'incendis. 

Resum de les actuacions: 

Maçanet Residencial Park: Majoritàriament actuacions de manteniment de sotabosc (sega d'herba, desbrossada de matollar i podes)

- Actuació en 40,75 ha.

- Preu adjudicació: 28.791,95 €

Mas Altaba: Majoritàriament actuacions de manteniment de sotabosc  (sega d'herba, desbrossada de matollar i podes), però també aclarida puntual d'arbrat

- Actuació en 7,81 ha. 

- Preu adjudicació: 13.694,84 €

Montbarbat: Majoritàriament actuacions de manteniment de sotabosc  (sega d'herba, desbrossada de matollar i podes), però també aclarida puntual d'arbrat

- Actuació en 10,65 ha.

- Preu adjudicació: 17.866,72 €

Franges perimetrals (tasques delegades al Consell Comarcal de la Selva) 

- Actuació en 30,06 ha.

- Cost: 34.278,34€

Al web mateix de l’Ajuntament hi podeu trobar tota la informació relacionada:

https://www.xn--maanetdelaselva-fmb.cat/gestio-del-territori/medi-ambient/entorn-manteniment-neteja-i-control/prevencio-dincendis

Tenir cura de l'entorn és cosa de tots.

Comencen les tasques de neteja i manteniment de les zones verdes i franges perimetrals del municipi