Certificat de qualificació urbanística

Empleneu la sol·licitud

Document que acredita la qualificació urbanística d'uns terrenys, on s'indica les condicions d'urbanització que han de complir.