Certificat de qualificació urbanística

Empleneu la sol·licitud

Es tracta de la sol·licitud d'elaboració de certificats referents a informació urbanística de terrenys o finques, on s'indica les condicions de caire urbanístic que els afecten.

Qui el pot demanar

Qualsevol persona.

Canals de tramitació

Per Internet: cal que empleneu la sol·licitud.

Presencialment: a les oficines municipals.

Preu

Segons ordenances municipals.

Documentació a aportar

No cal aportar documentació.