Certificat d'antiguitat i legalitat

Empleneu la sol·licitud

Es tracta de la sol·licitud d'elaboració del certificat que justifica l'antiguitat i legalitat d'un immoble, document necessàri en el moment de la venda, per poder-lo inscriure al Registre de la Propietat si no es va fer en finalitzar l'obra.

Qui el pot demanar

El propietari de l'immoble o el seu representant.

Canals de tramitació

Per Internet: cal que empleneu la sol·licitud.

Presencialment: a les oficines municipals.

Preu

Segons ordenances municipals.

Documentació a aportar

No cal aportar documentació.