Calendari fiscal 2022: quan paguem els impostos a Maçanet?

10/01/2022

El calendari fiscal indica les dates que el contribuent fa front a les diferents obligacions tributàries.

El calendari fiscal indica les dates que el contribuent fa front a les diferents obligacions tributàries.

Els principals tributs són l'impost de circulació (IVTM), les escombraries, l'IBI i l'IAE. 

El Consell Comarcal de la Selva és l'ens receptor d'aquests tributs i té l'oficina d'atenció a la ciutadania a Can Felló, els segons i quarts dimecres de mes. Durant els mesos de març, abril, juliol i agost, hi són cada dimecres, de 9 a 13 h. 

Podeu contactar amb el C.C de la Selva a scolomatributs@selva.cat o bé al 972 84 01 78. 

Calendari fiscal 2022: quan paguem els impostos a Maçanet?