II concurs “Xssst...” de teatre breu

06/03/2023

Resum de les bases de l'edició d'enguany

OBJECTE

L’objectiu del II Concurs “Xssst...” de teatre breu és dinamitzar i promoure la creativitat artística entre els aficionats al teatre amateur.

El concurs tindrà lloc presencialment dissabte 15 d’abril de 2023 a la tarda al Teatre La Societat, dins el marc del Festival de teatre amateur de Maçanet de la Selva “Mitja-Distància” organitzat per la Regidoria de cultura, ciutadania i participació de l’Ajuntament de Maçanet de la Selva.

REQUISITS DELS PARTICIPANTS I CARACTERÍSTIQUES DE LES PROPOSTES

Podrà prendre part en aquest concurs qualsevol persona aficionada a les arts escèniques sempre que no s’hi dediqui de manera professional.

Les propostes hauran de complir les següents característiques per tal de ser admeses:

 1. Es podran presentar propostes de qualsevol disciplina de les arts escèniques: teatre, dansa, mim, clown, performance...
 2. La temàtica serà lliure, sempre que es respectin els valors dels drets humans.
 3. No hi ha límit de persones participants a la peça.
 4. La seva durada no pot ser inferior a 5 minuts ni superior a 15.
 5. No hi ha cap restricció de vestuari, escenografia o atrezzo.
 6. Si el muntatge i desmuntatge de la peça excedeix els cinc minuts de durada, la proposta serà desqualificada.
 7. Es podran utilitzar pistes d’àudio sempre que hi hagi una persona responsable per executar-les.
 8. L’escenari comptarà amb una il·luminació general.
 9. Es valorarà que siguin peces inèdites.

QUANTIA

La quantia serà de 500 euros per a la proposta més ben valorada d’entre totes les presentades.

TERMINI, FORMA I LLOC DE PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS

El termini de presentació de les sol·licituds començarà l’endemà de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i finalitzarà el dia 31 de març.

Les sol·licituds podran presentar-se per escrit mitjançant model normalitzat, que serà signat per l’interessat/da i que s’haurà de presentar davant el Registre General de l’entitat, o bé telemàticament, en el cas de les persones físiques, si bé, en el cas de les persones jurídiques, la presentació telemàtica serà obligatòria.

En les propostes hi han de constar les següents dades:

 • Assumpte: “Inscripció II Concurs Xssst... de Teatre Breu
 • Nom artístic dels participants
 • Persona de contacte
 • Correu electrònic i telèfon
 • Títol de la proposta
 • Nom i cognoms de l’autor/a
 • Nom i cognoms dels/les actors/actrius que la representaran
 • Fotografia promocional
 • Qualsevol altra observació que es vulgui fer constar

Material audiovisual obligatori:

 • Enllaç del vídeo de la proposta a presentar (no cal que la peça estigui acabada, ni tampoc un enregistrament professional).

La presentació de la sol·licitud pressuposa el coneixement i l’acceptació de les normes que la regulen.

ÒRGANS COMPETENTS PER A LA INSTRUCCIÓ I LA CONCESSIÓ

La comissió de valoració estarà constituïda per diversos membres de la disciplina artística. La comissió de valoració realitzarà la selecció de la millor proposta entre les propostes rebudes seguint criteris de qualitat, originalitat i, molt especialment, creativitat.

 

Per a més informació i/o dubtes, cal escriure un correu electrònic a cultura@massanetdelaselva.cat 

Bases oficials publicades al BOP

TRÀMIT 

Model normalitzat (inscripció)

Cal adjuntar el model normalitzat en una instància genèrica.

II concurs “Xssst...” de teatre breuMaçanet és cultura