Aquesta setmana comença la poda d’arbrat viari

16/11/2021

Les zones on hi hagi afectacions d'aparcament, se senyalitzaran degudament per tal d’evitar molèsties als veïns i veïnes. 

Les zones on hi hagi afectacions d'aparcament, se senyalitzaran degudament per tal d’evitar molèsties als veïns i veïnes. 

Aquesta setmana comencen les tasques de poda de l’arbrat viari. Les zones on hi hagi afectacions d'aparcament, se senyalitzaran degudament per tal d’evitar molèsties als veïns i veïnes. 

Les feines es fan seguint un pla de poda que té en compte les necessitats  de cada espècie i els problemes que poden comportar en el seu entorn immediat. Des de l’àrea de Medi Ambient es recorda que és important no avançar la poda  abans de l’aturada vegetativa dels arbres, ja que aquests perden vitalitat i el seu estat general empitjora la temporada següent. 

Per més informació sobre la gestió de l’arbrat viari:

Gestió i poda d’arbrat viari

Tenir cura de l’entorn és cosa de tots. 

#MaçanetPelMediAmbient

Aquesta setmana comença la poda d’arbrat viari