Aprovat el protocol d’actuació en matèria d’assetjament sexual i laboral de l’Ajuntament.

09/06/2021

El protocol reuneix en un document les actuacions per prevenir, detectar i resoldre les situacions d’assetjament laboral, sexual per raó de sexe o orientació sexual que es pugui produir a l’Ajuntament de Maçanet de la Selva.

El protocol reuneix en un document les actuacions per prevenir, detectar i resoldre les situacions d’assetjament laboral, sexual per raó de sexe o orientació sexual que es pugui produir a l’Ajuntament de Maçanet de la Selva.

Representa el compromís institucional per a l’eradicació total d’aquestes conductes, amb la finalitat de garantir la salut del personal tot promocionant un ambient de treball respectuós i saludable.

En aquest document es defineixen el procediment i les responsabilitats de les persones i òrgans que han d’intervenir en els casos d’assetjament i garanteix un tractament tècnic de les accions i de les decisions que es puguin adoptar.

El Protocol és aplicable a tot el personal que presta serveis a l’Ajuntament de Maçanet de la Selva el seu contingut és d’obligat compliment.

Es va aprovar en el ple ordinari del dia 7 de juny de 2021 amb els vots favorables de tots els grups municipals representats en el ple municipal de l’Ajuntament de Maçanet de la Selva.

 

Aprovat el protocol d’actuació en matèria d’assetjament sexual i laboral de l’Ajuntament.