Aprovat a Maçanet de la Selva el pressupost 2021

22/01/2021

L’objectiu d’aquest pressupost és la consolidació dels projectes iniciats el 2020 i fer front a la situació generada per la COVID19.

El Ple Extraordinari de divendres 8 de gener va aprovar els pressupostos municipals del 2021 amb els vots a favor de l'equip de Govern format per SOM Maçanet, ERC i PSC i amb l'abstenció de Tots Som Poble i el vot en contra de Demòcrates Independents, ambdós grups a l'oposició.

Els pressupostos del 2021 tenen com a objectiu finalitzar i continuar els projectes iniciats el 2020 i combatre la crisi social i econòmica generada per la COVID19. Aquests pressupostos no contemplen les inversions a realitzar durant el 2021, que es portaran a aprovació més endavant. Així doncs, s'ha aprovat exclusivament la despesa corrent i necessàia pel dia a dia del municipi.

El pressupost contempla, tal com ja varen fer els del 2020, tres grans àrees de treball: gestió interna, serveis a les persones i àrea de territori. La reordenació del pressupost de l'any 2020 ha permès gestionar molt millor, de forma més eficient i més ben adaptada a la situació generada per la COVID19 durant el darrer any. Per aquest motiu es manté aquesta estructura.

Durant el 2020 s'han iniciat projectes i programes destinats a adaptar el municipi a la situació de creixement poblacional i a les necessitats, noves i existents, tals com: adequar les instal·lacions municipals, adaptació de l'administració electrònica, adequació de la via pública i de les zones verdes municipals.

El pressupost aprovat contempla:

  1. Creixement de les partides l’àrea de servei a les persones (968.491€) incrementant les partides a les regidories d’ensenyament, benestar social, treball i salut, joventut i promoció econòmica, comerç, turisme i cultura popular. Considerant-les les àrees que tindran una major incidència a causa de la situació actual i per la qual s’iniciaran projectes i programes nous per tal d’ampliar-ne el catàleg de serveis que actualment s’està oferint.
  2. Iniciar la implementació del cos de la policia , dotant amb 500.000€. El pressupost del 2020 contemplava la creació de les places però a causa de l’estat d’alarma aquest procés s’ha vist frenat. El gener del 2021 s’han iniciat els processos de selecció. Aquesta partida també contempla la compra de material que necessitarà el nou cos de policia local.
  3. Mantenir l’ordenació i la gestió de l’Àrea de Territori (2.463.277’75€) apostant per la gestió de planejament urbanístic , adequació urbanística dels polígons , realització dels catàlegs de masies i de camins, neteja de la via pública, manteniment de les zones verdes, recs i rieres, el nou concurs de subministrament d’enllumenat i la creació de la nova empresa municipal per gestionar el subministrament de l’aigua, servei que està en procés de municipalització, amb una dotació inicialment amb 80.000€.

Aprovat a Maçanet de la Selva el pressupost 2021