Aprovada definitivament la nova ordenaça d'urbanisme

07/06/2021

El ple de l'Ajuntament de Maçanet de la Selva, en sessió a data 29 de març de 2021, va aprovar inicialment l'Ordenança municipal sobre intervenció administrativa prèvia en matèria urbanística. 

Després de la seva exposició pública, finalitzada el 28 de maig, i sense presentar-se suggeriments, reclamacions o al·legacions s'aprova de forma definitiva, i entrarà en vigor el 28 de juny de 2021.

Aquesta ordenança té per objectiu la regulació dels tipus de llicències i comunicacion urbanístiques. 

El ple de l'Ajuntament de Maçanet de la Selva, en sessió a data 29 de març de 2021, va aprovar inicialment l'Ordenança municipal sobre intervenció administrativa prèvia en matèria urbanística. 

Després de la seva exposició pública, finalitzada el 28 de maig, i sense presentar-se suggeriments, reclamacions o al·legacions s'aprova de forma definitiva, i entrarà en vigor el 28 de juny de 2021.

Aquesta ordenança té per objectiu la regulació dels tipus de llicències i comunicacion urbanístiques. 

Aprovada definitivament la nova ordenaça d'urbanisme