Aprovació definitiva de l'Ordenança General de Subvencions de Maçanet de la Selva

23/06/2021

El Ple de la corporació en data 29 de març de 2021 es va aprovar provisionalment l'ordenança general de subvencions. Aquest va ser exposar per un termini de trenta dies hàbils, a fi que es poguessin presentar reclamacions i/o al·legacions. En aquest termini s'ha presentat una al·legació per part de l'Oficina Antifrau de Catalunya que s'ha acceptat.

El Ple de la corporació del 7 de juny de 2021 es va aprovar definitivament el text.

Aquest document té com a principi la transparència i concurrència per l'atorgament de subvencions. Així com els elements de procediment i control d'aquestes.

El Ple de la corporació en data 29 de març de 2021 es va aprovar provisionalment l'ordenança general de subvencions. Aquest va ser exposar per un termini de trenta dies hàbils, a fi que es poguessin presentar reclamacions i/o al·legacions. En aquest termini s'ha presentat una al·legació per part de l'Oficina Antifrau de Catalunya que s'ha acceptat.

El Ple de la corporació del 7 de juny de 2021 es va aprovar definitivament el text.

Aquest document té com a principi la transparència i concurrència per l'atorgament de subvencions. Així com els elements de procediment i control d'aquestes.

En el següent enllaç podeu trobar el text complet de l'Ordenança General de Subvencions publicat:

https://tauler.seu.cat/pagDetall.do?idEdicte=1710300000_158663&idens=1710300000

Aprovació definitiva de l'Ordenança General de Subvencions de Maçanet de la Selva