Actualització de les dades del padró de Cementiris municipals

15/05/2024

Les persones titulars o famíliars d'un títol en nom d'una persona difunta, cal que actualitzin les dades a l'Ajuntament fins al 30 de setembre de 2024

Amb la finalitat de millorar la gestió dels cementiris municipals, l’Ajuntament durà a terme les següents actuacions:

1. Adhesió al servei d’assistència als municipis per a la gestió dels cementiris i serveis funeraris de la Diputació de Girona, digitalitzant la gestió dels títols funeraris de Maçanet de la Selva.

2. L’adhesió a aquest servei permetrà actualitzar l’inventari de titulars i drets funeraris, així com la regularització de titulars.

3. Dins d’aquest procés de regularització, s’efectuaran els tràmits següents:

  • Persones titulars de drets funeraris vigents: abans del dia 30 de setembre de 2024 hauran d’adreçar-se a l’Ajuntament, amb la finalitat d’actualitzar les dades i verificar que efectivament es troben actualitzades conforme la informació de la qual disposa l’Ajuntament.
  • Títols funeraris que en l’actualitat es troben a nom d’una persona difunta: abans del dia 30 de setembre de 2024 hauran d’adreçar-se a l’Ajuntament per tal de tramitar el corresponent canvi de titularitat, aportant el corresponent llibre de família, títol hereditari o qualsevol altre que pugui acreditar el dret a obtenir un canvi de titularitat a favor seu. Aquest tràmit té un cost de 20 euros segons l’ordenança fiscal vigent i és un tràmit imprescindible per tal de conservar la vigència del títol.

4. Amb la regularització dels títols funeraris i l’actualització de dades, l’Ajuntament establirà una taxa de conservació de cementiri, per tal que es pugui actuar en la conservació i manteniment dels cementiris municipals. Aquesta taxa tindrà un cost de 15 €/any per cada nínxol i 10 €/any per cada columbari.

Els cementiris de Maçanet de la Selva són llocs especials pel record de persones estimades. És per aquest motiu que cal que estiguin en condicions adequades de manteniment i conservació i tot aquest treball servirà per a aquesta finalitat.

Per a més informació o aclariment podeu contactar amb l’Ajuntament al 972 85 80 05 o a info@massanetdelaselva.cat 

Actualització de les dades del padró de Cementiris municipals