ACTUACIÓ DE REVEGETACIÓ DE LA BASSA DE PUIGTIÓ

20/04/2021

L’any 2018 es va crear una bassa en un bosc de la zona de Puigtió, prop del polígon industrial i del cementiri nou, amb l’objectiu de millorar l’hàbitat de la fauna existent i recarregar l’aqüífer.

L’any 2018 es va crear una bassa en un bosc de la zona de Puigtió, prop del polígon industrial i del cementiri nou, amb l’objectiu de millorar l’hàbitat de la fauna existent i recarregar l’aqüífer. La bassa, d’uns 300 m2 de superfície, té una part amb aigua permanent i una zona d’aigües temporals i de laminació per afavorir la biodiversitat. Aquesta actuació es va fer gràcies a la iniciativa municipal de destinar el 0,5% de l’IBI del municipi a la millora del medi natural.

En aquest mateix sentit, ara s’ha dut a terme una actuació de revegetació de l’espai que permetrà crear una zona de refugi i alimentació a la fauna aquàtica, al mateix temps que permetrà mantenir l’aigua més oxigenada i un paisatge més heterogeni i divers.

A les zones humides s’ha plantat lliri groc, salicària i jonc, mentre que a la bassa permanent s’han introduït espècies com l’asprella i la llengua d’oca. Les tasques les ha dut a terme la Fundació Emys, entitat de la comarca que treballa per la conservació de la natura.

Tenir cura de l’entorn és cosa de tots.

ACTUACIÓ DE REVEGETACIÓ DE LA BASSA DE PUIGTIÓ