Subvencions

Amb l’objectiu de promoure activitats esportives, culturals, educatives, lúdiques i socials en el municipi, fonamentant les activitats de caràcter formatiu, recreatiu i social, l’Ajuntament preveu en el Pressupost de la Corporació subvencions nominatives.