Llar d'Infants "El Bressol"

La llar d'infants "El Bressol" és un centre educatiu reglat municipal, enfocat a infants de 16 setmanes a 3 anys. 

Actualment, la matriculació per al pròxim curs 2022-2023 està tancada. Per a inscripcions fora de termini, cal posar-se primer en contacte amb la direcció de la Llar d'Infants "El Bressol". El tràmit a seguir serà el següent:

 

TRÀMIT D'INSCRIPCIÓ LLAR D'INFANTS FORA DE TERMINI

Document explicatiu de la inscripció

Omplir els següents formularis > Adjuntar-los a una instància genèrica.

Instància genèrica

 

Dades de contacte Llar d'infants "El Bressol"
carrer de les Escoles, 21
Telf: 972 85 88 49 - 689 80 38 59 
Correu elctrònic: b7005686@xtec.cat 
Directora: Dolors Deulofeu