Rec Madral

16/02/2022

L'empresa distribuidora del subministrament d'igua a la urbanització Maçanet Residencial Parc és Rec Madral. 

Per contactar amb l'empresa: 

Rec Madral Companyia d’Aigües, S.A.
C/ Garbí, 3
17240 Llagostera.
Tel. 972 83 16 15

Rec Madral


Tel. 972 83 16 15