Manteniment dels camins de pagès

Tenim els mitjans (tractorista i tractor) per a l'arrenjament i millora dels camins de Maçanet de la Selva. L'objectiu és mantenir en bones condicions els camins de pagès.