Pressupost 2022

El pressupost general de l’Ajuntament de Maçanet de la Selva està dotat amb 7.516.532,41€. Aquest any, amb el canvi de titularitat de l’AP-7, l’Ajuntament deixa d’ingressar prop de 400.000€. Tot i això, gràcies a una aportació extra de fons estatal i la baixada de pagament d’interessos dels crèdits, l’Ajuntament ha pogut mantenir la despesa similar a la del 2021. Aquest fet, permet al consistori continuar els projectes i programes iniciats anteriorment i iniciar noves propostes en diferents àrees.
L’objectiu d'aquest pressupost municipal és la consolidació dels projectes ja iniciats amb el compromís de fer front a l’activitat del dia a dia del municipi. El pressupost general no contempla les inversions per al pròxim any, ja que s’aprovaran més endavant, i només es tenen en compte els ingressos assegurats, sense les aportacions extraordinàries, per tal d’assegurar una prudència econòmica al llarg de l’any.
El pressupost es divideix en tres grans àmbits de treball: àrea de gestió interna, serveis a les persones i gestió del territori. Ja fa dos anys que es va decidir reordenar el pressupost en aquestes àrees per tal de millorar-ne l’expressió i la interpretació, i ha permès que sigui una eina més eficient per la gestió de tots els àmbits.