Pressupost 2021

L'objectiu d'aquest pressupost és la consolidació dels projectes iniciats el 2020 i fer front a la situació per la COVID-19. El Ple Extraordinari de divendres 8 de gener aprova els pressupostos municipals de 2021 amb els vots a favor de l'equip de Govern i l'abstenció de Tots Som Poblei el vot en contra de Demòcrates Independents, ambdós grups a l'oposició.
Els pressupostos del 2021 tenen com a objectiu finalitzar i continuar els projectes iniciats el 2020 i combatre la crisi social i econòmica generada per la COVID19. Aquests pressupostos no contemplen les inversions a realitzar durant el 2021 que es portaran a aprovació més endavant. Així doncs, s'han aprovat exclusivament la despesa corrent i necessària pel dia a dia del municipi. El pressupost contempla, tal com ja hi varen fer els del 2020, tres grans àrees de treball: gestió interna, serveis a les persones i àrea de territori. La reordenació del pressupost de l'any 2020 ha permes gestionar molt millor, de forma més eficient i millor adaptada la situació generada per la COVID19 durant el darrer any, és per aquet motiu que, amb l'excepcionalitat viscuda i que es viurà es manté aquesta estructura.
El 2020 s'han iniciat projectes i programes destinats a adaptar el municipi a la situació de creixament poblacional i a les necessitats, antigues i sorgides de nou. Entre elles, adequar les instal·lacions municipals, adaptació a l'administració electrònica, millores a la via pública i neteja de les zones verdes municipals.
El pressupost que s'ha aprovat contempla:
  1. Creixement de les partides de l'àrea de servei a les persones incrementant les partides de les regidories d'ensenyament, benestar social, treball, família i salut, joventut, promoció econòmica, comerç, turisme i cultura popular i cultura i participació. Considerant les àrees que tindran una major incidència a causa de la situació actual i per la qual s'iniciaran projectes nous per donar resposta a les necessitats.
  2. Iniciar la implamentació del cos de policia (El pressupost del 2020 contemplava la creació de les places però a causa de l'estat d'alarma aquest procés ha anat més lent. El gener de 2021 s'han iniciat els processos de selecció. Aquesta partida també contempla la compra de material que necessitarà el nou cos de policia local).
  3. Mantenir l'ordenació i la getsió de l'Área de Territori apostant per la gestió de planejament urbanístic, l'adequació urbanística dels polígons, la realització dels catàlegs de masies i cains, la neteja de lla via pública, el manteniment de les zones verdes, recs i rieres, el nou concurs de subministrament de l'aigua, servei que està en procés de municipalització.

Aquest pressupost es basa únicament amb els ingressos assegurats, sense tenir en compte les aportacions extraordinaries, per tal de tenir una prudència econòmica al llarg d'un any que es presenta difícil i complex.

Resum Pressupost 2021